Faggudu

  • Hannde ina udditi damal diisno ndirde e denndaangal jogiido feere ko faati e bamtaare nokkuuji di fof e lelnude gollirde ballooje renndo no wuurdi e hoore mum e fawaade e laawol bamtaare duumiinde

Leave a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.